Privatumo politika

„VMP.LT“ gerbia klientų teisę į asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Mūsų siekis – užtikrinti, kad klientų duomenys šioje svetainėje būtų sąžiningai naudojami tik pagal paskirtį.

Lankydamiesi šioje internetinėje svetainėje bei naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba pateikdami mums savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su mūsų pateiktomis Privatumo politikos nuostatomis.

Norime Jus paskatinti perskaityti ir susipažinti su įmonės pateikta ir išdėstyta Privatumo politika. Jei kils klausimų dėl asmens duomenų saugumo ir klientų privatumo su mumis visada galite susisiekti el. paštu: 

BENDROSIOS SĄVOKOS

 • Duomenų valdytojas– organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais. Šiuo atveju – MB BALU.LT, įmonės kodas: 302925887 (toliau – įmonė).
 • Asmens duomenys– bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su klientu, kurio tapatybę galima nustatyti.
 • Asmens duomenų tvarkymas– bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
 • Duomenų subjektas– tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

KLIENTŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Įmonė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių šioje internetinėje svetainėje. Visi kliento asmeniniai duomenys, pateikti šioje svetainėje, yra tvarkomi ir naudojami tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į klientų privatumo apsaugą.

Asmens duomenys naudojami tik šiais tikslais:
 • Sudarant galimybes užsisakyti ir naudotis įmonės teikiamomis paslaugomis;
 • Siekiant užtikrinti galimybę klientams bei įmonės atstovams bendrauti tarpusavyje dėl paslaugų pasirinkimo ir jų suteikimo;
 • Siunčiant informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją);
 • Suteikti galimybę klientams užsisakyti internetinėje svetainėje siūlomą naujienlaiškį;
 • Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį.

Remiantis įmonės Privatumo politikos nuostatais, bet kurie klientų mums suteikti asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas įmonei ar veikiantiems įmonės vardu, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Įmonė užtikrina šias duomenų subjektų teises, numatytas LR teisės aktuose:

 • Teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir teisę prašyti, kad įmonė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis;
 • Teisę kreiptis, kad įmonė ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • Teisę, bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • Teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada.lt), jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus;
 • Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • Teisę, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą, ir teisę į duomenų perkeliamumą.

ĮMONĖS RENKAMA INFORMACIJA

Įmonė galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • informaciją, kurią Jūs suteikiate mums prenumeruodami/užsisakydami mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

SLAPUKAI

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Kitą kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir teikiamas paslaugas.

Mes naudojame Google Analytics, Google Adwords naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics, Google Adwords generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html .

Mūsų svetainėje esantys mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin .

Facebook Pixel naudojame kaip pagalbą analizei, leidžiančią įvertinti reklamos efektyvumą, kuriuos darote mūsų svetainėje. Šio įrankio pagalba mes galime lyginti tarpusavyje „Facebook“ skelbimus, optimizuoti įrašus pagal gautus duomenis, grupuoti tikslines auditorijas būsimiems įrašams ir pakartotinę rinkodarą atrinktam tiksliniems klientams, kurie jau atliko tam tikrus veiksmus mūsų svetainėje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas, papildyti, patikslinti arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite įmonės internetinėje svetainėje https://vmp.lt/pages/privatumo-politika